Foredrag

«Bryt lenkene til fortiden – slik at du kan finne din indre skatt.»

Begge mine bøker – Skatten og Brutte lenker – handler om hvordan livet kan sette sine spor og påvirke våre valg resten av livet. Når vi har opplevd et traume, tar vi ofte ubevisste valg ut i fra vårt traume, i stedet for ut i fra hva som egentlig er best for oss. Og vårt potensiale, som bor i vårt hjerte. (jeg bruker ordet traume som et samlende begrep om hendelser som har vært så vonde at de har satt dype spor psykisk og/eller fysisk.)

Det å bli bevisst dine traumer og forstå at de ubevisst styrer ditt liv, er første steg i å komme seg videre. Vi har alle en indre kraft som bare ligger der og venter på å bli brukt. Uansett hva du har opplevd, så er det bare du som kan gjøre endringene, slik at du kommer deg videre. Dette gjør du ved hjelp av din bevissthet og din indre kraft. Du må gjerne ha hjelp utenfra (profesjonelt eller privat) Men det er bare du selv som sitter med makta til å gjøre endringene – Ingen kan gjøre dem for deg. Og det er en fantastisk følelse og skjønne hvor stor makt du får over eget liv når du velger å forlate offerrollen. Når du får bevissthet rundt dine opplevelser og traumer, og får dem bearbeidet, kan faktisk ditt største traume bli din største skatt. Det er ofte der din største skatt ligger – om du bare våger.

Jeg har laget et foredrag, hvor jeg deler personlige erfaringer om hvordan min barndom, som var preget av mobbing, selvforakt og frykt,  i mange år ubevisst styrte mitt liv – Helt til jeg skjønte at det var jeg som var sjefen i mitt liv. Jeg kunne selv velge hvilke tanker jeg ville ha om meg selv og mitt liv. Jeg kunne selv velge å bryte lenkene til fortiden og ta bevisste valg for fremtiden.

Da jeg skjønte at det var meg selv som definerte hvem jeg var og  jeg kom i kontakt med min personlige kraft, endret alt seg i mitt liv.