Foredrag

«Bryt lenkene til fortiden – slik at du kan finne din indre skatt.»

Begge mine bøker – Skatten og Brutte lenker – handler om hvordan livet kan sette sine spor og påvirke våre valg resten av livet. Når vi har opplevd traumer, tar vi ofte ubevisste valg ut i fra vårt traume, i stedet ut i fra hva som egentlig er best for oss. Og hva som bor i vårt hjerte.

Det å bli bevisst dine traumer og forstå at de ubevisst styrer ditt liv, er første steg i å komme seg videre. Vi har alle en indre kraft som ligger de,r og bare venter på å bli brukt. Uansett hva du har opplevd, så er det bare du som kan gjøre endringene, slik at du kommer videre. Dette gjør du ved hjelp av bevissthet og din indre kraft. Du må gjerne ha hjelp utenfra (profesjonelt eller privat) Men det er bare du selv som sitter med makta til å gjøre endringene – Ingen kan gjøre dem for deg. Og det er en fantastisk følelse og skjønne hvor stor makt du selv har i ditt liv. Når du får bevissthet rundt dine traumer og får dem bearbeidet, kan faktisk ditt største traume bli din største skatt. Det er ofte der din største skatt ligger – om du bare våger.

Jeg har laget et foredrag om hvordan min barndom i mange år ubevisst styrte mitt liv – Helt til jeg skjønte at det var jeg som satt med makta – Den personlige makta til å endre mine tanker og mitt liv. Jeg deler personlige erfaringer. Samt at jeg deler hvordan jeg fikk tak i min personlige makt – og hva det har ført til i mitt liv.