fbpx

Livet – et resultat av valg eller tilfeldigheter?

wp_20160818_12_39_20_pro

Er du en keramiker, som tenker at du selv kan forme livet ditt, ut i fra de valg du tar? Eller tenker du at livet bare er noe som flyter forbi med dets hendelser, mens du sitter på gjerdet og ser på, uten å kunne påvirke?

Hvilken holdning et menneske har til livet varierer stort fra person til person. Ved begge ytterpunktene finnes det trolig et mindretall mennesker, mens de fleste befinner seg et eller annet  sted i mellom ytterpunktene. Så flertallet tenker trolig at noe kan vi velge selv, mens noe bare skjer oss.

Hver dag gjennom hele livet tar vi uendelig mange valg. De fleste av dem er mindre betydningsfulle, mens andre kan få store konsekvenser for oss. Noen valg tenker vi nesten ikke over at er valg en gang, det går på automatikken. Mens andre valg kan vi bli gående å gruble over i lang tid før vi velger. Noen valg kan vi angre på, og velge å ta et nytt valg. Mens noen ganger er det ikke mulig å omgjøre et valg, men da kan vi velge å endre vår holdning til valget i stedet.

De fleste vil gjerne si seg enige i at hverdagslige valg, som hva de skal spise, hvilke klær de skal ha på seg o.s.v,  kan de velge selv. Men når det kommer til de litt større ting i livet, som f.eks lykke, så er det nok muligens litt mer delte meninger der om hvorvidt vi har valg. Noen tenker at vi er vår egen lykkessmed. Mens andre føler at de får tildelt doser fra»lykkepotten» uten å kunne velge når og hvor mye lykke som fyller livene deres.

Ja, noen ganger skjer det oss ting, som vi ikke har kontroll over. Som regel kan vi ikke kontrollere hvis vi blir sagt opp på jobben. Ei heller kan vi velge å bli i et forhold hvis partneren ønsker seg ut av forholdet. Men vi kan selv velge hvordan vi vil forholde oss til det som skjer oss. Vi kan velge hvordan vi tenker om det, hva vi vil si og hvordan vi videre vil handle. Selv om det for mange nok er lettere sagt enn gjort, så kan vi faktisk selv velge hvordan livet skal bli videre. Velger vi å grave oss ned å tenke triste og negative tanker, eller velger vi å se på de nye mulighetene som kan ligge foran oss? Og det er jo et valg i seg selv det å si: «det er lettere sagt enn gjort», for så å hvile i det og velge de negative tankene. Det er fult mulig og ikke straffbart å velge det. Men da fratar vi oss selv alle mulighetene. For når vi er i offermentaliteten, da ser vi ikke muligheter, for da er vår lykke avhengig av hva de rundt oss gjør.

Tenk om alle valg vi har tatt i livet har ført oss frem til det livet vi har i dag? For noen høres det sikkert fjernt ut. Og det kan virke tyngende å tenke på at vi selv er «skyld» i alt vi har vært igjennom. Men på den andre siden, kan det også virke inspirerende, for det betyr at vi har mer innflytelse på våre liv enn vi gjerne trodde. Noen ganger gjør vi feil valg, og noen av dem kan få store konsekvenser for oss. Men hvis vi ikke våger å se tilbake, og se at vi selv hadde ansvar for det valget vi tok, vil vi ofte ikke lære noe av det og gjerne gjenta feil valg. Dette skal vi ikke gjøre for å gi oss selv kjeft og dårlig samvittighet, for det fører ikke med seg noe godt. Det er noe helt annet å innrømme og kjenne at vi tar ansvar for våre tidligere valg, som gjorde at vi endte opp i en uheldig situasjon. For når vi ærlig innrømmer for oss selv at vi selv har ansvar for valget vi tok, er vi ikke i offerrollen, men omgitt av muligheter. For selv om det noen ganger kan føles som om det var andre som tok valget for oss, valgte vi å la dem gjøre det.

Så hva velger du…….? Velge selv, stå til ansvar for dine valg, se på livet ditt som et resultat av dine valg og få et liv fult av muligheter? Eller velger du å la livet ditt bli en tilfeldighet fordi du er et offer, som må ta til takke med det du blir tilbudt? Valget er ditt!!!

 

 

 

Legg inn en kommentar