fbpx

Foredrag

 

Foredrag nr. 1 –  BLI SJEF I EGET LIV – Bryt lenkene til fortiden, slik at du finner din indre skatt og vei.  Foredraget handler om hvordan livet setter spor og ubevisst tar valg for oss. Og hva vi kan gjøre for å bli sjef i eget liv.

Alle mine bøker – Skatten, Brutte lenker og Når veier møtes – handler om hvordan livet kan sette sine spor og påvirke våre valg resten av livet. Når vi har opplevd et traume, tar vi ofte ubevisste valg ut i fra vårt traume, i stedet for ut i fra hva som egentlig er best for oss og vårt potensiale, som bor i vårt hjerte. (jeg bruker ordet traume som et samlende begrep om hendelser som har vært så vonde at de har satt dype spor psykisk og/eller fysisk.)

Det å bli bevisst dine traumer og forstå at de ubevisst styrer ditt liv, er første steg for å komme seg videre. Vi har alle en indre kraft, som bare ligger der og venter på å bli brukt. En indre kraft vi kan bruke for å bryte lenkene til fortiden. Uansett hva du har opplevd, så er det bare du som kan gjøre endringene, slik at du kommer deg videre. Dette gjør du ved hjelp av din bevissthet og din indre kraft. Du må gjerne ha hjelp utenfra (profesjonelt eller privat) Men det er bare du selv som sitter med makta til å gjøre endringene – Ingen kan gjøre dem for deg. Og det er en fantastisk følelse og kjenne hvor stor makt du får i eget liv når du velger å forlate offerrollen. Når du får bevissthet rundt dine opplevelser og traumer, og får dem bearbeidet, kan faktisk ditt største traume bli din største skatt og vise deg din vei i livet. For det er ofte der din største skatt ligger – om du bare våger.

Jeg har laget et foredrag, hvor jeg deler personlige erfaringer om hvordan min barndom, som var preget av mobbing, selvforakt og frykt,  i mange år ubevisst styrte mitt liv  – Helt til jeg skjønte at det var jeg som var sjefen i mitt liv. Jeg kunne selv velge hvilke tanker jeg ville ha om meg selv og mitt liv. Jeg kunne selv velge å bryte lenkene til fortiden og ta bevisste valg for fremtiden. Da jeg gjorde det, ble det lettere å se min skatt. Alle bærer vi på en skatt, våre unike egenskaper, evner og talenter. Ofte ligger den skjult bak traumer og alt vi har blitt fortalt at vi er.

Etter hvert skjønte jeg også hvordan min og min partners emosjonelle bagasje fra barndommen var med og formet vårt forhold. Hvordan den skapte konflikter for oss. Og jeg skjønte hva vi måtte gjøre for at barndommens mønstre ikke skulle fortsette å stikke kjepper i hjulene for oss.

Alt endret seg i mitt liv da jeg skjønte dette:

  • Det er bare meg selv som kan definere hvem/hva jeg er.
  • Hvilken vei jeg ønsket å gå på i livet.
  • Hva min skatt inneholdt.
  • Hvordan jeg kunne bryte lenkene til fortiden.
  • Hvis du ikke blir bevisst det ubevisste, vil det ubevisste forme din fremtid.
  • Hvordan jeg kom i kontakt med min personlige kraft.

Tilbakemeldinger på foredraget:

  • «Ellen formidler vanskelige tema med varme og stor innsikt.» Anita
  • «Veldig berørende å høre Ellen prate om dette.»  Vigdis
  • «Dette foredraget gjorde dypt inntrykk på meg.» Anne
  • «For et hjerteskjærende, nært og varmt foredrag.» Lene

Foredrag nr.2  – «DET STARTER VED KJØKKENBORDET» er et foredrag spesielt beregnet for skoler. (foreldre og lærere)

I dette foredraget fokuserer jeg på mobbing, konsekvensene på kort/lang sikt det kan få for de som utsettes for det, og litt om hvorfor mobbing oppstår og mine tanker om hva som kan gjøres. Tallene på barn som opplever mobbing bare stiger. Det på tross av at alle tiltakene. Jeg tenker derfor at vi må våge å tenke nytt i kampen mot mobbing. Vi trenger en vekkelse og bevisstgjøring blant voksne, for det er der vi må begynne.

Dette er et veldig personlig foredrag, da jeg selv har erfart dette. Mine erfaringer som mobbeoffer fikk store konsekvenser for meg som voksen.  Jeg snakker også om hvordan de voksne kan hjelpe den som blir mobbet. Slik at han/hun kan styrke seg selv. Og til slutt snakker jeg om at mitt største traume, ble til min største skatt i livet. Det har gjort meg til den jeg er og ført til at jeg ble forfatter og foredragsholder.

Min første bok «Skatten» tar for seg dette temaet. Jeg brukte egne erfaringer da jeg skrev denne boka.

Foredrag nr.3 går litt dypere inn i hvordan barndommens mønstre kan bli med inn i parforholdet.

Å være i et parforhold kan være fantastisk fint, men det kan også være fantastisk utfordrende. Når to voksne mennesker møtes, er det ikke bare de voksne som møtes. Det er også to, ofte ubevisste, barndommer som  møtes.  Veldig mange konflikter i et parforhold oppstår fordi partene ikke er bevisste sin emosjonelle bagasje fra barndommen. Så når partene trigger hverandre og følelser vekkes, tror partene ofte at det er den andres skyld at det skjer.

I foredraget deler jeg mine erfaringer fra mitt parforhold – Da den flinke piken møtte den sinte syndebukken, bød det på mange utfordringer. Vi trigget hverandre og beskyldte hverandre for følelser som ble vekket. Etter hvert skjønte vi hvor skoen egentlig trykket. Vi begynte å ta ansvar for egen emosjonell bagasje. Vi jobbet oss gjennom utfordringene, hver for oss og sammen. Noe som ga oss nyttig lærdom og førte til stor personlig vekst.

Den dagen du skjønner at du kan ikke bli trigget av noe/noen, hvis det ikke allerede bor i deg, den dagen vil du oppnå et nytt nivå av sinnsro.

Foredraget blir presentert på en lun og lett humoristisk måte, med et snev av alvor. Det er knyttet opp mot min siste bok «Når veier møtes.» 

——————————————————————————————————————–

For bestilling av foredrag, bruk kontaktskjema nedenfor eller ring 98 05 27 28.