fbpx

Hva er sannheten?

Det kjempes over alt for å få frem sannheten. Og det gjelder på så mange områder i livet, ikke bare når det kommer til virus og President valg. Alle er opptatt av å få frem det de tror er sannheten. Og mange strør om seg med påstander og karakteristikker om de «på andre siden.»  Og da tenker jeg ikke på konsturktive og seriøse tilbakemeldinger. Men stygge kommentarer for å få motparten til å føle seg mindreverdig og dum.

Men selv om de fleste mener å vite hva sannheten er, trenger det så absolutt ikke å være sannheten. Ofte avsløres ikke sannheten seg før i ettertid. Det finnes det mange eksempler på.

For hva er egentlig en sannhet? Hvem bestemmer hva som er en sannhet? Hvordan blir en sannhet til? Og hvordan endrer sannheten seg over tid?

For mange, mange år siden var det en etablert sannhet at jorda var flat. De få som mente noe annet, hadde det ikke lett. De ble latterliggjort og truet til taushet. I dag er det en allmenn sannhet at jorda er rund. (Selv om noen fortsatt mener at jorda må være flat.) Så da er spørsmålet; Er det sant at jorda også var rund før i tiden, selv om fåtallet ikke trodde på det? Eller er sannheten at jorda var flat da og rund nå?

Et annet eksempel på at sannheten endrer seg er farligheten ved bruk av tobakk. For ca 100år siden var den etablerte sannheten at tobakk var sunt for kroppen. Folk trodde på det, for det var det de var blitt presentert av de lærde. I dag er sannheten en helt annen.

Et nyere eksempel er situasjonen rundt svineinfluensa vaksinen i 2009. Myndighetene lovet oss at det var helt trygt å ta vaksinen. Legemiddelverket satt på TV og sa at vaksinen var godt utprøvd i verden og at de ikke hadde fått rapportert noen uventede bivirkninger. Uansett om de lot være å informere oss om de alvorlig bivirkningene, eller de faktisk ikke visste om dem på daværende tidspunkt, så viste det seg å ikke være sannheten.  Sannheten i dag er at det var alvorlige bivirkninger knyttet til vaksinen. I dag blir svineinfluensa vaksinen beskrevet som en medisinsk katastrofe.

Finnes det alltid bare en sannhet til en bestemt tid? Mulig det gjør det, men det vil alltid finnes flere nyanser av sannheten. For som regel er det flere måter å tolke ting på.

De som får æren av å være «oppfinneren» av en sannhet vil ofte være preget av at informasjonen de bygger sin sannhet på, filtreres gjennom deres indre filter, før sannheten presenteres.  Selv om mange vil være uenige i det, og hevde at de hadde et helt nøytralt syn da de konkluderte med en sannhet, vil alle alltid være under en viss påvirkning av sitt personlige filteret. For det er helt menneskelig. Det er slik vi er skrudd sammen.

Noen mennesker er veldig ivrige etter å få spredd sannheten, det de mener er sannheten. De vet med sikkerhet hva sannheten er. Og har lukket helt igjen for at den kan være noe annet. De har stengt av muigheten for undring. Men når vi lukker av for undringen, stenger vi av for lærdom og vekst. Hvis vi er 100% sikker på at vi sitter på sannheten, slutter vi å lete etter ny informasjon. Da svelger vi ofte alt som underbygger vår sannhet. For ofte når vi har inntatt en overbevisende holdning, søker vi bevisst etter informasjon som bekrefter vårt ståsted. Da kan vi gå glipp av mye viktig informasjon.

Eller vi stoler blindt på informasjonen fordi vi stoler blindt på de som kommer med den. Selv om de også har fått den fra noen, som igjen har valgt å tro på noe fremfor noe annet. Men med tanken i bakhodet at sannheten ofte endrer seg,  kan vi fort bli lurt av sannheten.

Media har en viktig rolle når det kommer til å presentere oss sannheten. I hvert fall er det det de er satt til å gjøre. Så kan det diskuteres hvor god jobb de gjør. Vi liker gjerne å tro at media vil oss vell, og gi oss viktig og riktig informasjon – presentere sannheten. Ja, mange ganger vil de nok at vi skal få vite sannheten, men hvilken sannhet. En sannhet som er vridd på eller en sannhet som kommer fra hjertet?

Det er media som bestemmer hva vi skal få vite og hvordan. De kan veldig lett styre oss.  De har utrolig stor makt over oss, og kan lett frembringe frykt, om det er ønskelig. De lager overskrifter og fokuserer på det de vil vi skal ha i vår bevissthet. Og de velger for oss hva vi ikke skal få vite.

Media har uten tvil stor makt i et samfunn. Men hvorfor bruker de den ikke mer til å løse store samfunns utfordringer? I 2019 døde 11 049 mennesker av kreft i Norge. Jeg skal nå ta deg med på et lite tanke eksperiment. Hvis vi ser for oss at vi levde før det fantes media, og våknet opp til nyheten om at ca 11 000 mennesker dør årlig av en sykdom.  Hva ville skje da? Da ville de fleste av oss trolig løpe rundt som hodeløse høns og lete etter informasjon om hvordan vi best kunne beskytte oss fra denne veldig dødelige sykdommen. Men vi gjør ikke det. For vi har vendt oss til å leve med at kreft er en del av «livsrisikoen» som følger med det å leve. Media lager ikke katastrofe oppslag av det over lang tid.

Men selv om media er fult klar over dette høye tallet, velger de ikke å bruke sin makt til å gjøre noe med dette. De skriver en trist historie av og til, men de bruker ikke sin makt. Kreft er en sykdom som du ikke dør av dagen etter du får den. Det er en sykdom som utvikler seg over tid. Så det burde være fult mulig å finne en kur å gi de som får kreft. Forskningen har kommet langt, men har fortsatt langt igjen. Hva som er årsaken til det, er ikke lett å si, i hvert fall ikke for meg. Men en ting er sikkert, hadde myndighetene ønsket, kunne de gitt myyyye mer penger til forskning. (Nå har vi sett den siste tiden, at AS Norge mangler i hvert fall ikke penger.) Så det må være noe med viljen.  Så hadde media kjørt like hardt på med et like stort press når det kommer til å løse kreftgåten, hadde den kanskje snart vært løst. Nei, media har sin agenda for hva de vil vi skal fokuser på og bruke vår bevissthet på.

Så hvis vi ikke har et åpent sinn, er ofte media en viktig faktor når vi skal avgjøre hva vi tror på.

Det å undre seg og stille kritiske spørsmål, er noe av det viktigste vi har i et moderne samfunn. Det bringer inn vekst, utvikling og frihet, både for samfunnet og enkeltindividet. Så egentlig burde vi lovprise de som våger å stille spørsmål ved den etablerte sannheten. Men ofte skjer det motsatte. De som stille spørsmål ved den etablerte sannheten, blir gjerne hetset. Hvor ofte har vi ikke hørt om varslere som har fått livet snudd opp ned fordi de våget å melde fra om urett begått i en bedrift eller det offentlige? Eller personer som f.eks har stilt kritiske spørsmål rundt CV-19 situasjonen. Spørsmål vi har krav på å få svar på. De blir beskyldt for å være egoister og eldre mordere. Fordi de stilte noen kritiske spørsmål!!!

Til og med statsråden prøvde å stoppe en journalist som stilte et kritisk spørsmål. Et spørsmål som var helt på sin plass og stille. Selv om det kan virke uskyldig, er det urovekkende for vårt demokrati. At mennesker skal skremmes/trues til å la være og stille kritiske spørsmål når de føler at noe skurrer, hører ikke hjemme i et demokrati. Et demokrati trenger å utfordres for at det skal bestå. Og den ekte sannheten tåler å stå opp mot noen kritiske spørsmål.

Kritiske spørsmål er viktig og sunt i et samfunn. Noe som ikke er sunt er hetsing og trakkasering. Jeg har ofte lurt på hva det er som driver mennesker som tar forsvar/angrep posisjonen til nye høyder? Kan det være at de ubevisst er fulle av frykt? Frykt for at deres verdensbilde skal rakne, hvis det viser seg at den sannheten de stolte så blindt på, viser seg å ikke være sannheten.

Hvordan vil vi ha det i dagliglivet vårt? Vil vi ha et diktatur hvor det ikke er rom for å stille kritiske spørsmål og utfordre den etablerte sannheten når vi føler at noe skurrer? Skal vi bare stole på alt som vi får presentert og tie stille? Eller vil vi ha et samfunn hvor det er rom for å undre seg og stille spørsmål når vi føler at det er på sin plass? Vil vi vokse, bli klokere og lære av våre feil? Eller vil vi holde hardt på det som er, selv om det gjerne ikke er til det beste for oss selv eller samfunnet?

Når det er sagt, så er det mulig stille kritiske spørsmål, samtidig som vi følger vedtatte regler og lover i samfunnet.

Så hva er egentlig en sannhet? Hva er en sannhet for deg? Hva må til for at du definerer noe som en sannhet? Hvordan kjennes en sannhet ut for deg? Mange spørsmål. Få svar. Men kanskje ble du inspirert til å undre deg litt over det med sannheten. Og uansett hva andre mener, hvis du kjenner at noe kjennes sant i ditt hjerte, så er det en sannhet for deg.

Legg inn en kommentar