fbpx

Om oss

Det er Ellen Margarete som eier og drifter firmaet. Men mannen Svend Kjetil er med og hjelper til i kulissene. Vi har vært sammen i ca 20år. Vi har 2 barn hver, men ingen sammen. Med andre ord en helt vanlig familie i 2020 🙂

Vi er som par flest, med oppturer og nedturer. Vi har det til tider helt fantastisk, for så og krangle så busta fyker. Men en ting er helt ufravikelig, vi ordner alltid opp. Vi snakker ut, ser vår rolle i situasjonen og ikke minst, så trekker vi alltid lærdom ut i fra det som skjedde. Vi ser på vårt forhold som en unik mulighet til å utvikle oss som individer, ved å våge og se på hvordan/hvorfor vi trigger hverandre. 

Ellen Margarete

Jeg brenne for at mennesker skal våge å være den de er og følge sitt hjerte, bli kjent med alle mulighetene som ligger i dem. Og ikke minst så brenner jeg for at mennesker skal få økt sin selvfølelse. En solid selvfølelse er selve grunnmuren i et menneskes liv. Jeg vet så alt for godt hva det vil si og ikke ha god selvfølelse, og jeg vet hvilken utrolig forskjell det kan utgjøre å ha det.

Da jeg var barn og tenåring, hadde jeg så og si ingen selvfølelse, etter år med mobbing og destruktive mønstre. Og når du har lav selvfølelse tar du ofte valg som ikke er bra for deg. Du tar ofte valg du tror de andre vil like. Jeg tok mange valg som ikke var bra for meg. Etter hvert ble jeg syk og fikk mange diffuse sykdommer. Ingen lege fant ut hva som feilte meg.  Etter noen års «leting» gikk det opp for meg at alt starter med den psykiske helsen og selvfølelsen. Det førte meg inn på en 4 årig LivsVeileder utdannelse, hvor vi jobbet mye med selvfølelsen.  I dag er jeg bevisst at det bor så utrolig mye mer i meg enn jeg kunne ane for noen år siden.  Så jeg vet veldig godt hva det kan føre til å ha lav selvfølelse, og ikke minst så vet jeg hvilken enorm forskjell det kan gjøre å styrke selvfølelsen. 

Jeg brenner derfor virkelig for å hjelpe mennesker å finne frem til sine skjulte ressurser, som ligger inni dem og bare venter på å få komme ut. Vi blir alle født med et brennende lys inni oss.  Og det er meningen at vi skal la vårt lys skinne gjennom hele livet, ved å leve ut den vi egentlig er. Men mange av oss kommer lengre og lengre bort fra vårt lys. Vi opplever vonde ting. Vi blir fortalt av omverden at vi er noe annet enn det vi er. Og vi blir gjerne fortalt at vi må ikke tro at vi er noe. Og til slutt begynner vi å identifisere oss med alt vi tror vi er. Vi tror på alle begrensningene. 

Personligvekst handler om å oppdage nye sider ved seg selv, og bli mer av seg selv – gjenoppdage ditt indre lys, det du brenner for. (ikke bli en ny person, som noen tror)  Bli bevisst det som skjer i og rundt deg, slik at du kan bli bevisst dine traumer og avsløre hva som holder deg tilbake. Det gjør du ved å være undrende til hva som trigger deg. Ta inn og kjenne på alle følelsene som bølger gjennom kroppen din. Å våge og se bakenfor, i stedet for å rette pekefingeren mot andre. For det er først når du har fått løst opp i din emosjonelle bagasje, du virkelig ser hvem du er. For meg handler ikke det å utvikle seg selv som menneske, om å lese de rette bøkene, meditere riktig, puste riktig osv. Det handler rett og slett om å våge og kjenne på alt jeg føler, og gå bakenfor, for å forstå mer og mer etter hvert som årene går. 

Jeg mener at å drive med selvutvikling ikke er egoistisk, (slik noen hevder) tvert i mot. Mennesker som kjenner seg selv godt og har en god selvfølelse, er tilfredse og har overskudd til å gi til andre. Hvis du derimot ikke har det godt med deg selv, og ubevisst styres av dine traumer, blir du lettere egosentrisk. Du får fokus på hvor vanskelig du har det. Livet føles gjerne tungt og du mangler energi. Og du kan ikke gi bort noe du ikke har. Så har du ikke overskudd, kan du heller ikke gi av ditt overskudd. 

Jeg tenker  også at mennesker som er i kontakt med sitt indre lys, automatisk kjenner på omtanke og omsorg for andre mennesker. For når du er i kontakt med ditt indre lys, er du i kontakt med det som knytter oss alle sammen.

Foruten å være utdannet LivsVeileder er jeg også utdannet aromaterapeut.

Svend Kjetil

Jeg er født og oppvokst på Songesand. Store deler av livet er tilbragt ute i denne fantastiske naturen jeg er så heldig å omgi meg med. Jeg har stor kunnskap om jakt, fangst, fiske og hvordan å overleve i og med naturen. Historien om Lysefjorden er en naturlig del av livet på Songesand.

Jeg er utdannet agronom, annleggsgartner og NLP Master Coach. Å utdanne meg til NLP Coach har vært en spennende prosess, og jeg ønsker å dele min kunnskap med deg. Jeg gløder for at mennesker skal bli mer bevisste seg selv, sitt kroppsspråk og sin rolle i møte med andre mennesker.

Jeg er også klarsynt, noe jeg har vært hele livet. De siste 10årene har jeg også drevet med healing. Og har gode erfaringer med det.